A Polgármesteri Hivatal hirdetményei

 • MÁV ZRt. hirdetménye

  Tisztelt kengyeli földtulajdonosok, bérlők! 
   
  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, valamint a 84/2015. (XII.17.) FM rendelet alapján, amely Kengyel települést 2020. május 4. napján (hétfő) érinti.
 • Koronavírus tájékoztatás

  Tisztelt Betegek!
   
  Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcsolata volt valakivel, aki az érintett területről érkezett és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámot, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása történik:
  06-80-277-445 06-80-277-456
   
  NE menjen:
  - Orvosi rendelőbe, váróba
   
  Tömegközlekedést NE használjon!
   
  Maradjon otthon!
   
  További frissülő hivatalos tájékoztatókat itt olvashatnak:
 • Hirdetmény a tavaszi szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. A tavaszi szünetre vonatkozó ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon legkésőbb 2020.  április 6. napjáig. A család- és gyermekjóléti szolgálat felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a  nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
   
  A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkeztetést a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles  megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
   
  Tájékoztatom a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek törvényes képviselőjét, hogy a települési önkormányzat fenntartásában működő  óvoda-mini bölcsőde  a tavaszi szünetre eső  valamennyi munkanapon nyitva tart, részükre szünidei étkeztetés nem igényelhető.
   
  Értesítem a 2020. évi tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetést kérő és arra jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek  törvényes képviselőjét, hogy:  
   
  A 2020. évi tavaszi   szünet 2020. április 9.  napjától 2020. április 14.  napjáig tart. 
  A tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetés 2020. április 9.  napjától 2020. április 14.   napjáig  2  munkanapon keresztül történik. A két munkanap: 2020. április 9. (csütörtök), 2020. április 14. (kedd). 
  Helyszín: Kisiskola (Kengyel, Kossuth út 48.)
  Az ebéd osztásának időpontja:  de. 11.00 órától  du. 13.00 óráig. 
   
  Felhívom a  szünidei étkezésre jogosult gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy az ebéd elviteléről fenti időpontokban gondoskodjon! 
   
  Kengyel, 2020. február 28.       
   
  Dr. Bartók László sk.
  helyettesítő jegyző
 • Tájékoztatás a háziorvosi rendelési idő változásáról

  Ezúton tájokztatjuk a Lakosságot, hogy a II. körzet rendelési ideje 2020. január 1-től az alábbiak szerint változik:

    II. sz. körzet:
  Dr. Feledi József
   hétfő 8.00 - 12.00
   kedd 14.00-18.00
   szerda 8.00 - 12.00
   csütörtök 14.00-18.00
   péntek 8.00 - 12.00

   

Oldalak