A Polgármesteri Hivatal hirdetményei

 • Hirdetmény

  Gépjármű értékesítés

  Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság út 10.) -továbbiakban eladó-nyílt pályázati eljárásban eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő

  1. IVECO kisteher autó (nem rendelkezik műszaki vizsgával) 

  2. Mazda kisteher autó (nem rendelkezik műszaki vizsgával) 

  3. SUZUKI Grand Vitara (műszaki vizsgával rendelkezik) 

  4. Fiat Ducato 9 személyes kisbusz (nem rendelkezik műszaki vizsgával) 

  Ajánlattételre rendelkezésre álló idő: 2020.06.29.-2020. 07.03. 

  Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani 2 példányban, a Kengyel Polgármesteri Hivatal Titkárságán az alábbi időpontokban: H-Cs 8-16 óra péntek 8-12 óra Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 nap. A nyertes ajánlattevő a döntés értesítésétől számított 5 napon belül köteles a teljes vételárat egyösszegben átutalni az eladó részére. A gépjármű egyeztetett időpontban az ajánlattételi időszak alatt megtekinthető ( tel.: 30-649-32-41, Tóth Zoltán) 

  A pályázat elbírálásának szempontja: a 4 db gépjármű együttes vásárlására tett legmagasabb összegű árajánlat. Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között liciteljárást alkalmaz az eladó. Az ajánlatokat a képviselő-testület a soron következő nyílt ülésén bírálja el. Az eladó fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron következő ajánlattevővel köthet szerződést. Az eladó fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati felhívást visszavonja, vagy eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2018.(XII.19) rendelet az irányadó. 

  Kengyel, 2020. június 29. 

  Kengyel Községi Önkormányzat

 • Szókereső

  A Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya rejtvénypályázatot hirdet „BOGOZD KI!” címmel a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából, amelyet 1987 óta minden évben június 26-án tartanak meg világszerte. 
  A szókereső típusú rejtvénnyel kívánjuk felhívni a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire, annak káros hatásaira, illetve a kábítószer elleni küzdelem és a prevenció fontosságára! 
  A helyes megfejtést beküldők közül, bizottság jelenlétében, sorsolás útján kerül kiválasztásra az a három szerencsés nyertes, akik 10.000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt nyerhetnek. 
  A megfejtés egy, a kábítószer-használat megelőzésével kapcsolatos jelmondat. 
  Beküldési határidő: 2020. július 26. 
  A sorsolás ideje: 2020. július 27. 
  A megfejtéseket, a név és telefonos elérhetőségetekkel együtt az alábbiak szerint
   
  MEGFEJTÉS: ____________________________________________________________
   
  NÉV: ______________________________________________TEL:__________________
   
  kérjük e-mailben a bunmeg.jaszmrfk@jasz.police.hu címre, vagy postai úton, illetve személyesen juttassátok el a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Rendőr-főkapitányság címére (5000, Szolnok, Baross u. 39. szám), a borítékra írjátok rá: „Bogozd ki!” 
  Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a 2020. július 26-án 24 óráig beérkezett megfejtések vesznek részt a sorsoláson!
   
 • Rendőrségi tájékoztató

  Az elmúlt napokban újra próbálkoztak az unokázós csalók Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

  Szerencsére a kiszemelt áldozatoknak gyanús lett a hívás, és azonnal jelentették a rendőrségre. A csaló a hívott fél unokájának adta ki magát a telefonban, és arra hivatkozva, hogy balesetet szenvedett próbált meg pénzt szerezni áldozataitól. Az eddigi információink szerint az idősek nem dőltek be a hazugságnak, felismerték a csalást.

  Hogy a továbbiakban se legyenek áldozatok, kérjük, fogadják meg tanácsainkat:

 • Hirdetmény

  Ezúton tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket, hogy a 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró jogosultságuk meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig. 
   
  "A Magyar Közlöny 144. számában megjelent 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 33. Szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok 70. § 
  (1) Ha
 • E.ON hirdetmény

  Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:
   
  2020. június 19-én 08:00-tól 13:00 óráig
  Táncsics M. út egész utca
  Petőfi S. utca 31-35.
   
  Köszönjük megértésüket!
   
  Üdvözlettel:
  E.ON Ügyfélszolgálat
 • Tájékoztató a földhivatali osztályok által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről

  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
 • Hirdetmény - A nyári szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. A nyári szünetre vonatkozó ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon legkésőbb 2020. június 12. napjáig. A család- és gyermekjóléti szolgálat felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
  A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a nyári szünidei étkeztetést a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda, bölcsőde zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a nyári szünetben  legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
  Tájékoztatom a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek törvényes képviselőjét, hogy a települési önkormányzat fenntartásában működő óvoda-mini bölcsőde a nyári szünetben 2020. augusztus 3. napjától 2020. augusztus 19. napjáig 13 munkanapon keresztül zárva tart. 
  Értesítem a 2020. évi nyári szünetre eső szünidei étkeztetést kérő és arra jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek  törvényes képviselőjét, hogy:  
  A 2020. évi nyári  szünet 2020. június 16.  napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart. 
  A nyári szünetre eső szünidei étkeztetés 2020. június 16. (kedd) napjától 2020. augusztus 31. (hétfő) napjáig  54  munkanapon keresztül történik. 
  Helyszín: Kisiskola /Kengyel, Kossuth út 48./
  Az ebéd osztásának időpontja:  de. 11.00 órától  du. 13.00 óráig. 
  Felhívom a szünidei étkezésre jogosult gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően a fent megadott helyszínről és időpontban, amennyiben az beleesik a nyári szünidei étkeztetésbe, gondoskodjon az ebéd elviteléről.
   
  Dr. Bartók László sk
  helyettesítő jegyző

Oldalak