A Polgármesteri Hivatal hirdetményei

 • Álláspályázat

  A Polgármesteri Hivatal Kengyel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
  magasabb vezetői megbízás (magasabb vezető)
  munkakör betöltésére.
   
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
   
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő
   
  A vezetői megbízás időtartama:
 • Hirdetmény

  A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. október 24-én csütörtökön 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését.
   
  Az ülés helye: Községháza nagyterme
   
  Napirendek:
   
  1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
  Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
   
  2. Megbízólevelek átadása
  Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
   
 • Hirdetmény az őszi-téli szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. Az ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon. 
 • Bursa Hungarica

  Tisztelt Diákok!
   
  Kengyel Község Önkormányzata a 97/2019. (IX.24.) Kt. határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
  A pályázatokkal kapcsolatban részletes információt a www.e1net.gov.hu Bursa Hungarica oldalon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a  Polgármesteri Hivatalban , valamint telefonon az 56/583-405 számon kaphat.
  A pályázatok benyújtásának határide je: 2019. november 5.
   
   
  Kengyel Községi Önkormányzat
 • Hirdetmény szociális célú barnakőszén támogatásról

  Értesítem a lakosságot, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének  a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályozásáról szóló 10/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  barnakőszenet biztosít annak a személynek, aki szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint:  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,  a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (2019. évben: 71.250.-Ft). 
  Fentieken túl az önkormányzat vissza nem térítendő tüzelőanyag támogatást  nem biztosít.
  A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
  A támogatás megállapítása iránti eljárás  kérelemre indul. A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot. A nyomtatványok átvehetők a polgármesteri hivatalban.
  A kérelmeket 2019. október 31. napjáig lehet Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
   
  Nagy Szilárd sk.
  polgármester
 • Tüdőszűrés

  Értesítjük a Tisztelt  Lakosságot, hogy Községünkben a tüdőszűrő vizsgálatra 2019. október 31. napjától – 2019. november 12. napjáig kerül sor.
  A tüdőszűrés helyszíne: Művelődési Ház, Kossuth Lajos út 98. 
  A tüdőszűrés időpontja:       
  • Hétfő: 12-17 óráig
  • Kedd: 8-13 óráig
  • Szerda: 12-17 óráig
  • Csütörtök: 8-13 óráig
  • Péntek: 8-13 óráig
   
  2019. november 1. /péntek/ napján a tüdőszűrő vizsgálat szünetel. 
 • Hirdetmény

  A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. szeptember 24-én kedden 17,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését!

  Az ülés helye: Községháza nagyterme

  A nyílt ülés napirendjei:

 • Tájékoztatás

  Tisztelt Állampolgárok !
   
  Tájékoztatom Önöket, hogy a Törökszentmiklós Rendőrkapitányságon a fegyver-, személy- és vagyonőr ügyintézés 2019. augusztus 26. és 2019. augusztus 30. között szünetel. 
  Köszönjük megértésüket!
   
   
  Törökszentmiklós, 2019. augusztus 21. 
   
   
  Tisztelettel:
   
  Dr. Téglás Zoltán r.ezredes
  rendőrségi főtanácsos
  kapitányságvezető

Oldalak