Piacépület kialakítása

„Piacépület kialakítása Kengyel településen”
TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Kengyel Községi Önkormányzat
A projekt megvalósítási időszaka: 2017.06.01. – 2019.02.28.
A projekt elszámolható összköltsége: 52.073.910 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):
• Piacépület (5083 Kengyel Kossuth Lajos u. 98/A)

A község vezetésének célja az, hogy jövőbeni vállalkozások tovább bővítsék a munkaadók táborát. Kengyel község vezetése ezen problémák megoldása érdekében fogalmazta meg gazdasági programját. Ez a dokumentum tartalmazza azokat a stratégiai célkitűzéseket, amelyekben a község jövőjét hivatottak befolyásolni. Ebben a programban kiemelkedő helyen van a piac tervének megvalósítására, amely régi lakossági igényt elégít ki. Alapvető stratégiai célkitűzés, a település népességmegtartó képességének, a fenntartható fejlődésnek a biztosítása. Ennek érdekében a törekvések fő irányvonala, a település gazdaságának és infrastruktúrájának fejlesztése. A projekt megvalósítása fejleszti a helyi vállalkozások munkahelyteremtő képességét, valamint biztosítja a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételeket, a fenntartható és befogadó fejlődés céljának elérését. A piac megépítése megfelelő platformot biztosít arra, hogy a termelők és kereskedők áruikat közvetlenül a felhasználókhoz juttassák el, ezzel biztosítva a jó minőségű helyi termékek iránti kereslet és kínálat szinten tartását. Ehhez jól illeszkedik a piac megvalósításának projektje, amely a következőképpen járul hozzá a térség gazdasági potenciáljának javításához:

• A piacon a helyi termelők a helyben megtermelt javaikat tudják értékesíteni.
• Ezen tevékenység egyfelől munkahelyeket is teremt és új bevételi forráshoz is juttatja a termelőket vagy szervezett keretek közé helyezi azt.
• Maga a piac üzemeltetése és fenntartása is munkahelyeket teremt rövid és hosszútávon is.
• A településen kívülről érkező kereskedők (kontrolált keretek között) megkönnyíthetik bizonyos árucikkek elérését a település lakói számára.
• A településen kívülről érkező vásárlók és felvásárló kereskedők élénkítik a kereskedelmet és hozzájárulnak a város-vidék együttműködés erősítéséhez
• a helyi termelők egészséges versenyhelyzetbe kerülnek egymással és már létező elosztási hálózatokkal a minőséget illetően, ami a település lakossága számára előnyös és helyi termékek preferálásához vezethet.

Ezen célok elérésével a projektnek a község belső erőforrásaira épülve, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző hatása van.

A piac tervezett épülete, teljesen akadálymentesített és megfelel az hatályban lévő jogszabályi előírásoknak. A bejárati blokk, amely rendelkezik oldalfalakkal is, magába foglal két plusz árusító helyet, egy irodát, pénztárt, férfi és női WC-t valamint egy akadálymentesített WC-t. Az árusító terület fedett, de oldalfallal nem rendelkezik. Az épület mellett parkolók kerülnek kialakításra. A tervek szerint az árusító helyeket főleg a helyi termelők foglalnák el, más településekről főleg olyan kereskedők termelők érkezését várjuk, akik kiegészítik a kínálatot olyan termékekkel, amelyek Kengyelen nem találhatóak meg. A két plusz oldalfalas fedett árusító helyen akár szolgáltató vállalkozások is helyet kaphatnak. Ezen döntések meghozatalánál mindig a lakosság érdekeit tartjuk szem előtt azért, hogy a szükségleteiket kielégítse a beruházás. A piac hosszú távú működését biztosítja a helyi és környékbeli termelők termékeinek étékesítése, valamint maga az önkormányzat értékteremtő programja, ahol a közmunkások foglalkoztatásának fő célja az érték teremtés. Ennek keretében zajlik a seprűkötés és a kosárfonás, valamint a kosárfonás termékeinek az értékesítése. Az önkormányzat gazdasági tevékenysége is megjelenik a piacon, amely 3 termelési részlegből áll és egész évben friss árut tud biztosítani a piac vásárlói számára. A három termelési terület:

• fóliás kertészet 3000 m2-en, hosszú kultúrában, azaz egész évben folyamatos termesztéssel,
• szabadföldi termesztés 2 hektáron,
• valamint szántóföldi termesztés 16 hektáron.

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek közül a helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása kerül megvalósításra. Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac stb.) üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése tevékenység valósul meg, a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása és az energiahatékonysági intézkedések kerülnek megvalósításra a felhívásban foglaltak szerint. A helyi piacon lehetőséget kínálunk valamennyi helyi termelő részére a termékeik értékesítésére.

A beruházással hozzájárul az önkormányzat a helyi és mikro térségi gazdaság fejlesztéséhez, munkahelyek teremtéséhez illetőleg a közösségi összetartozás erősítéséhez a helyi termékek és helyi termelés középpontba állításával. Ezáltal a vidéki életszínvonal emeléséhez, a fiatalok helyben tartásához, az elvándorlás csökkentéséhez és a közösségépítéshez. A projekt célja a helyi termékek előállításának, értékesítésének elősegítése, munkahelyek teremtésével a helyi gazdaság fejlesztése. A piacnak szemléletformáló szerepe is van a helyi termékek népszerűsítésével, ezáltal egészséges életmódra neveléssel, és a helyi gazdaság öngerjesztő folyamatainak beindításával.


Projekttel kapcsolatos további információk:
e-mail: hivatal@kengyel.hu

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg. 


Sajtóközlemény:
Megvalósult a Kengyeli Piacépület kialakítását célzó projekt


Megvalósult a Kengyel Községi Önkormányzat által benyújtott „Piacépület kialakítása Kengyel településen” elnevezésű TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú pályázat, mely bruttó 52 millió Forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült.
Kengyel Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a fenntartható, intelligens és befogadó növekedést célzó, a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztést célozta meg. Valamint a piac megépítése lehetőséget biztosít a termelők és kereskedők számára, hogy termékeiket közvetlenül a felhasználók részére eljuttassák, ezzel biztosítva a helyi termékek iránti kereslet és kínálat szinten tartását.
A projekt keretében a új piacépület került kialakításra, mely akadálymentesített és megfelel a hatályban lévő jogszabályi előírásoknak. Az épület magába foglal egy irodát, pénztárt, férfi és női mosdót, valamint egy akadálymentesített mosdót. Az épület mellett parkolók kerültek kialakításra.
A megvalósított beruházás révén az önkormányzat hozzájárul a helyi és mikro térségi gazdaság fejlesztéséhez, munkahelyek teremtéséhez, illetve a közösségi összetartozás erősítéséhez a helyi termékek és helyi termelés középpontba állításával. Valamint a piac lehetőséget biztosít a termelők és kereskedők áruit közvetlenül a felhasználók részére eljuttatni, ezzel biztosítva a helyi termékek iránti kereslet és kínálat szinten tartását.
A projektről bővebb információt a www.kengyel.hu oldalon olvashatnak.

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadás, elérhetőség

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 12.00

  • 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
  • +3656583400
  • hivatal@kengyel.hu