Szabályzatok és egyéb dokumentumok

Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről

Kengyel Községi
Önkormányzat

Kengyel Község
Polgármesteri Hivatala

Helyi Egyenlőségi Program

Polgármesteri Hivatal SzMSz

Gazdasági Program és Fejlesztési Terv 2020-2024

Polgármesteri Hivatal alapító okirata

Gazdasági program 2015-2019

Etikai kódex
Jelentés az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről - 2010  
Sportfejlesztési Koncepció
2021-2024
 
Adatkezelési Tájékoztató  
Szabályzatok
Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata A Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően  közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata
Beszerzési Szabályzat A Köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételére, átadására, nyilvántartására, személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat
Eszközök és források értékelési szabályzata Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata
Gazdálkodási Szabályzat Beszerzési Szabályzat
Integrált Kockázatkezelési Szabályzat Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata Gazdálkodási Szabályzat
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat Integrált Kockázatkezelési Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat Közérdekű Bejelentések, Panaszok Kezelésének Szabályzata
Számviteli Politika Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat
Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata Pénzkezelési Szabályzat
  Számviteli Politika
  Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata