Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése

Tájékoztató
A „Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” című projekt zárásáról

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TOP-1.2.1-16 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán Kengyel Községi Önkormányzat által jelenleg megvalósítás alatt álló TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számmal nyilvántartott projektjének, fizikai és adminisztratív zárása előreláthatólag 2021.07.30-ig maradéktalanul megvalósul.

A projekt fizikai zárása: 2021.07.30.

A „Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” című projektben a beruházási helyszíneken már megvalósult a műemlék szélmalom és a kúriaépület látogathatóvá tétele és felújítása. A műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, az épületek régi fényükben pompáznak. A turisztikai funkciók betöltéséhez, valamint a kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra megteremtéséhez, megvalósult egy parkoló építése, ill. kialakításra került egy tanösvény. Az attrakció egyik fő funkciójaként megjelenő természetfotós labor és madárleshelyek kialakításához szükséges eszközbeszerzések maradéktalanul megvalósultak. A bemutathatóságot és a változatos szórakozási lehetőséget biztosító további tradicionális és kézműves eszközök beszerzése, a kiszolgáló konyhatechnikai és bútorzat beszerzése és telepítése szintén megvalósult.
Az attrakció megnyitását követően a látogatóknak egy rendívül színes programehetőségeket felvonultató autentikus, természetközeli és hagyományokra nagy hangsúlyt fektető környezetben nyílik lehetősége a tartalmas szórakozásra.
Az érkezés helyszínét, a kúria épületet és a szélmalmot összekötő tanösvény több pontján kihelyezésre kerülnek szabadtéri szemléltetésre alkalmas oktatótáblák.
Az ösvény első megállóhelye a Bagimajor területen elhelyezkedő régi kúria épület, ahol a célközönséget egy büfészolgáltatásra alkalmas, helyben készült kézműves ajándéktárgyakat is árusító információs pont várja. A kúria épületében a látogatóknak ellenőrzött körülmények között többek között lehetőség nyílik a cirok alapanyagú kosárfonás, seprű készítés és a szőnyegszövés mesterségének megismerésére és kipróbálására. További a projekt által kínált innovatív lehetőség az érdeklődők számára a fejlesztési területet átszövő professzionális eszközökkel kialakított természetfotós bázis megtekintése és kipróbálása, ahonnan a fotós szaktudással felvértezett látogatók csoportos, szervezett keretek között vehetik fókuszukba a terület természeti értékeit.
A tanösvény következő állomása maga a kunhalom és a szélmalom épülete. A szélmalom épületében a látogatók megismerhetik az épület technikai bravúrjait, a funkcionalitás és a hagyományok kapcsolatát egy helyen. A szélmalom legalsó szintjén történelmi áttekintéssel egybekötve bemutatásra kerül a malmok jelentősége mind térségi mind helyi szinten, továbbá a kengyeli malom előélete és működése is. A szélmalom második szintjén a látogatók információs táblákon tekinthetik meg a malomkövek működésének és a zsákolásnak a mikéntjét, míg a szélmalom legfelső szintjein pedig lehetőség nyílik a malomvitorlák tartószerkezetének és forgórészeinek megismerésére.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a látogatók kunhalmon tett sétája kiváló madármegfigyelési lehetőség kínál a műút túloldalán húzódó, egykori Tisza-mederből kialakított halastórendszerre. A mintegy 350 hektáros vízfelületen intenzív halgazdálkodás folyik, a terület ennek ellenére értékes madárvilágnak ad otthont. A halastó az őszi vonulásban is kiemelkedő szereppel bír.
A projektgazda által megvalósított projekt életre hívja a pályázati felhívás azon elvárását, hogy a létrejövő, új turisztikai attrakció az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosítására épül, és ezen értékekhez illeszkedő élményelemeket hoz létre. Kengyel község fejlődéséhez a legnagyobb – eddig alig kihasznált – lehetőség az idegenforgalom és a turizmus, melyet a településtermészeti kincseinek, műemlékként elismert építményeinek, hagyományainak és értékeinek jobb menedzselésével, propagálásával is erősíteni szükséges. Jelen megvalósuló fejlesztés ehhez nagyban hozzá képes járulni a közeljövőben.
A projekt zárását követően az aktuális eseményekről és elért eredményekről a projektgazda folyamatosan hírt ad közösségi média felületein (facebook, instagram), kérjük továbbra is böngésszék ezeket.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül került megvalósításra

Tájékoztató
a „Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” c. projekt indításáról


Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TOP-1.2.1-16 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás kapcsán Kengyel Községi Önkormányzat sikerrel nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (támogató) felé.

A Kengyel Községi Önkormányzat 2017. augusztus 11. napján befogadott TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmét a benyújtást követően a támogató 2018. április 5. napján kelt döntése szerint, támogatásban részesítette.

Ennek megfelelően megkezdődhet a „Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése” című projekt megvalósítása.

A projektgazda – Kengyel Községi Önkormányzat – egyedüli pályázóként, konzorciumi együttműködés nélkül valósítja meg projektjét, melynek összköltsége 110.000.000, -Ft. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 110.000.000, - Ft.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- A projekt kezdete: 2017. év május hó 20.
- A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év május hó 1.

A TOP-1.2.1-16 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A projektgazda által összeállított fejlesztési elképzelés megvalósítja a pályázati felhívás azon elvárását, hogy a létrejövő, új turisztikai attrakció az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosítására épül, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát - és élmény-elemeket hoz létre.

Beruházás megvalósítási helyszínei:
- Kengyel, külterület 0115 hrsz. alatti műemlék Szélmalom
- Kengyel, belterület, 1471 hrsz. alatti Kúriaépület
- Kengyel, belterület, 1471 hrsz. alatt parkoló és kerékpártároló kialakítás
- Kengyel, belterület, az 1471 hrsz., 1469/3., 0115 hrsz. alatti tanösvény és természetfotós leshely kialakítás

A fejlesztés indokoltsága:
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani a TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásban foglalt feltételek mentén. Nevezett felhívás kapcsán Kengyel Községi Önkormányzat is hozzá kíván járulni tervezett fejlesztésével a Partnerségi Megállapodásban kitűzött célok megvalósításához.
A tervezett fejlesztés teljes mértékben illeszkedik a pályázati felhívás „3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek” pontjában meghatározott önállóan támogatható tevékenységek körébe, mégpedig a 3.1.1. A) a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés - ponthoz.
A projektgazda fejlesztésében olyan térségi szintű, kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztést kíván létrehozni, mellyel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemeire épít, koordinált fejlesztési keretek között. A fejlesztés keretében egy olyan komplex helyi és térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti és történelmi örökségünk kerül turisztikai hasznosításra, mely nagyban hozzájárulhat a térség gazdaságának diverzifikációjához, a helyi gazdaság élénkítéséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez.
A beruházással olyan, már régóta jelen lévő fejlesztési igényekre kíván reagálni a Kengyel Községi Önkormányzat, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, azonban egyértelműen meghosszabbíthatják a térségben, illetve helyben tartózkodási időt a turisztikai célközönség körében, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.

A fejlesztés rövid bemutatása:
A Kengyel legfőbb nevezetességének számító látványosságot Baghy-majori-halomként is szokás említeni. Az épített történelmi és kulturális értékeken kívül a terület unikális természeti értéket is képvisel. A 8 méter magas kunhalom környezetéből való kiemelkedése lévén megőrizte a táj eredeti növényzetét alkotó löszpuszta gyepek jellemző fajait. Kengyel község fejlődéséhez a legnagyobb – eddig alig kihasznált – lehetőség az idegenforgalom és a turizmus, melyet a településtermészeti kincseinek, műemlékként elismert építményeinek, hagyományainak és értékeinek jobb menedzselésével, propagálásával is erősíteni szükséges.
Sajnálatos módon évek óta probléma, hogy a község külterületén elhelyezkedő, országosan egyedülálló módon kunhalomra telepített szélmalom, hozzá és a településhez is méltó módon hasznosításra kerüljön és megőrizhetővé váljon az utókor számára.
Jelen projekt keretében elsősorban a kunhalmon álló szélmalom felújítására és látogathatóvá tételére kerülne sor, mely lehetővé tenné a látogatók számára a malom technológiájának bemutatását, ill. a működéséhez kapcsolódó technikai megoldások, valamint a hozzá kapcsolódó hagyományok megismerését.
A fejlesztés másodsorban a szintén Bagimajor területen elhelyezkedő régi kúria épületének turisztikai szempontú hasznosítására irányulna. A fejlesztés további célkitűzése a történelmi, kulturális és természeti értékek középpontba állítása a modern kornak megfelelő innovatív eszközökkel és infrastrukturális feltételek biztosításával. Ezen célkitűzés eredményeként egy olyan több elemből álló turisztikai csomag kerül létrehozásra, amellyel a célközönség a lehető legtöbb időt tud hasznosan eltölteni, továbbá igényes szórakozást nyújt a településre látogatók számára. Ennek érdekében a fejlesztés során összekapcsolt turisztikai elemek adják az attrakció egészét, amely képes a település látogatottságának növelésére, az idegenforgalmi bevételek növelésére, valamint közvetett módon a települési foglalkoztatottsági arány növelésére is, az üzemeltetéshez szükséges személyzet foglalkoztatásán kívül.
A projekt megvalósulása esetén a helyszínre érkező célközönséget a fogadásukra alkalmas parkolók, valamint biciklitárolók várják, ahonnan egy tanösvény vezeti el az érdeklődőket az egyes turisztikai elemekhez. A tanösvény több pontján kihelyezésre kerülnek olyan szabadtéri szemléltetésre alkalmas, kézzel fogható szemléltető eszközök, melyek mellett oktatótáblák segítik az információ átadást. Az ösvény első megállóhelye a Bagimajor területen elhelyezkedő régi kúria épület, ahol a célközönséget egy büfészolgáltatásra alkalmas, helyben készült kézműves ajándéktárgyakat is árusító információs pont várja. Az információs pontnál a jelenlévő személyzet informálásán túl minden érdeklődő kap egy a területen bejárható lehetőségekről információt nyújtó mini-térkép kiadványt. A régi kúria épületében több tematikus terem is kialakításra kerül, melyek mind a településen jelenlevő környezeti, kulturális és történelmi értékeit hivatottak bemutatni.
A kúria épületében ellenőrzött körülmények között többek között lehetőség nyílik a cirok alapanyagú kosárfonás, seprű készítés és a szőnyegszövés mesterségének megismerésére és kipróbálására. További a projekt által kínált innovatív lehetőség az érdeklődők számára a fejlesztési területet átszövő professzionális eszközökkel kialakított természetfotós bázis megtekintése és kipróbálása, ahonnan a fotós szaktudással felvértezett látogatók csoportos, szervezett keretek között vehetik fókuszukba a terület természeti értékeit. A tanösvény következő állomása maga a kunhalom és a szélmalom épülete. A szélmalom épületében a látogatók megismerhetik az épület technikai bravúrjait, a funkcionalitás és a hagyományok kapcsolatát egy helyen.
A szélmalom legalsó szintjén történelmi áttekintéssel egybekötve bemutatásra kerül a malmok jelentősége mind térségi mind helyi szinten, továbbá a kengyeli malom előélete és működése is. A szélmalom második szintjén a látogatók információs táblákon tekinthetik meg a malomkövek működésének és a zsákolásnak a mikéntjét, míg a szélmalom legfelső szintjein pedig lehetőség nyílik a malomvitorlák tartószerkezetének és forgórészeinek megismerésére.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a látogatók kunhalmon tett sétája kiváló madármegfigyelési lehetőség kínál a műút túloldalán húzódó, egykori Tisza-mederből kialakított halastórendszerre. A mintegy 350 hektáros vízfelületen intenzív halgazdálkodás folyik, a terület ennek ellenére értékes madárvilágnak ad otthont. A halastó az őszi vonulásban is kiemelkedő szereppel bír, elsősorban védett récék, nyári ludak és nagy lilikek használják a tavakat. A lecsapolások idején pedig az iszapból táplálkozó partimadarak alkotnak látványos területet. Madártani értékeinek köszönhetően a Kengyel Községi Önkormányzat 2010-2015-ös környezetvédelmi programjában indokoltnak tartja a Kengyeli-halastavak helyi védelem alá történő helyezését is. A látogatók a kialakított leshelyekről megfigyeléseik során készített fotókat, az ebből készülő képeslapokat a kúria épületében kialakított természetfotó bázisra visszatérve igény szerint megvásárolhatják.
A projekt megvalósulása során az épített és kulturális turisztikai attrakciók együttesének programokkal történő összefűzése a térségben egyedülálló attrakciót hoz létre, amely szorosan kapcsolódik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program gazdaságfejlesztési prioritásában meghatározott 1.4. intézkedés szerinti „1.4.1. Helyi értékekre alapozott és foglalkoztatást bővítő turizmusfejlesztés”-i beavatkozásához.
Látható tehát, hogy a fejlesztések eredményeképpen a célcsoportok hosszabb időt tudnak eltölteni a településen így multiplikátor hatások érvényesülnek mind gazdasági mid pedig társadalmi szinten. A célközönség igényeinek kiszolgálására települési szinten akár magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez. Az emelkedő foglalkoztatottság és a növekvő jövedelmi viszonyok hosszútávon pozitív társadalmi hatások képében jelentkezhetnek, mint például a mérséklődő elvándorlás, a fiatalok helyben maradása, újonnan betelepülők számának emelkedése, leszakadó társadalmi csoportok számának csökkenése, a lokálpatriotizmus erősödése. Kijelenthető, hogy a projekt megvalósulása az egész településre és a térségre nézve is rendkívül kedvező hatást gyakorolhat.

A projekt során felmerülő további eseményekről és elért eredményekről, aktualitásokról folyamatosan hírt adunk honlapunkon, kérjük továbbra is böngéssze felületünket.

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadás, elérhetőség

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 12.00

  • 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
  • +3656583400
  • hivatal@kengyel.hu