"Tisztítsuk meg az országot" Projekt

Sajtóközlemény
Megvalósult a „Tisztítsuk meg az országot” Projekt

Megvalósult a „Tisztítsuk meg az országot” Projekt keretében meghirdetett illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében kiírt pályázat.
Kengyel Községi Önkormányzat 2020. december hónapban támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az országot” Projekt keretében meghirdetett illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében kiirt I. üteméről szóló 1598/2020 (IX.21) kormányhatározat 6. pontjában foglaltak alapján.

Támogató: Belügyminisztérium
A projekt azonosító száma: 507627
A támogatás összege: 4.198.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.02.28


Az önkormányzat a megnyert támogatásból 3 helyszínen végezte el az illegális hulladéklerakók felszámolását a megadott határidőre:
- Kengyel belterület 1471 hrsz.
- Kengyel belterület 615 hrsz.
- Kengyel belterület 037/31 hrsz

A meghirdetett projekt segítségével lehetőség nyílt arra, hogy egyszerre nagyobb mennyiségben, depóniákban kerüljenek összegyűjtésre majd ezt követően elszállításra az
illegálisan lerakott hulladékok.
A megtisztított területek védelme érdekében tiltó táblák kihelyezésére került sor. A településen működő polgárőrség dolgozóinak közreműködésével fokozottan figyelemmel kísérjük a megtisztított területek tisztán tartását. Az esetleges szabálysértéseket a törvény adta lehetőségeinkhez mérten kezeljük.
A pályázat megvalósítása során Önkormányzatunk célja az volt, hogy az illegálisan elhelyezett hulladékoktól megtisztítsuk településünket. A bagimajori kúria és a szélmalom sok látogatót vonz községünkbe. Szeretnénk, hogy szép tiszta rendezett környezet fogadja az ide látogatókat.

Kengyel, 2021.02.28

*******************************************************************************************

Tájékoztató
a „Tisztítsuk meg az országot” Projekt előrehaladásáról

Kengyel Községi Önkormányzat 2020. december hónapban támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az országot” Projekt keretében meghirdetett illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében kiirt I. üteméről szóló 1598/2020 (IX.21) kormányhatározat 6. pontjában foglaltak alapján.

Kedvezményezett neve: Kengyel Községi Önkormányzat
Támogató: Belügyminisztérium
Pályázati felhívás neve: „Tisztítsuk meg az országot” Projekt

A projekt azonosító száma: 507627
Szerződött támogatás összege: 4.198.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.02.28


Az önkormányzat a megnyert támogatásból 3 helyszínen végzi az illegális hulladéklerakók felszámolását:

A hulladék összegyűjtését, konténerbe rakását helyi vállalkozóval sikerül megoldani a KÖR-BAR-BAU Kft-vel.
A hulladék elszállítását és kezelését az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi.

A munka elkezdődött, de sajnos a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem az eltervezett ütemben halad. Az időjárási nehézségek ellenére már egy helyszín teljesen megtisztításra került.
Kengyel belterület 1471 hrsz. teljes egészében megtisztításra került.

Kengyel belterület 615 hrsz-on lévő illegális hulladék egy része szintén elszállításra került.

A Kengyel belterület 037/31 hrsz-ú terület megtisztítása jelenti a legnagyobb problémát, mivel a csapadékos időjárás miatt nem lehet a területet megközelíteni sem a konténer kihelyezés céljából, sem a hulladékösszegyűjtése céljából.

Önkormányzatunk kérelmet szándékozik beadni a felhasználás határidejének meghosszabbítására, mert ha az időjárási viszonyok nem fognak változni, akkor a 037/31 hrsz. ingatlan megközelíthetetlen marad.

Kengyel, 2021. február 12.

*******************************************************************************************

Kengyel Községi Önkormányzat 2020. december hónapban támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az országot” Projekt keretében meghirdetett illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében kiirt I. üteméről szóló 1598/2020 (IX.21) kormányhatározat 6. pontjában foglaltak alapján.

Kedvezményezett neve: Kengyel Községi Önkormányzat
Támogató: Belügyminisztérium
Pályázati felhívás neve: „Tisztítsuk meg az országot” Projekt

Miniszteri döntés száma: BMÖGF/885-30/2020
Szerződött támogatás összege: 4.198.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületeken fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése.
Az önkormányzat a megnyert támogatásból 3 helyszínen végzi az illegális hulladéklerakók felszámolását:
• Kengyel belterület 1471 hrsz.
• Kengyel belterület 615 hrsz.
• Kengyel belterület 037/31 hrsz

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.02.28 

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadás, elérhetőség

Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 12.00

  • 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
  • +3656583400
  • hivatal@kengyel.hu