Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2023. szeptember 28. napján (csütörtök) 17:00 órára összehívja a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatala nagytanácskozó terme, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
 
NAPIRENDEK:
 
Nyílt ülés:
 
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
 
2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Domány Katalin jegyző
 
3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 19/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gál József polgármester
 
4. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2022/2023. nevelési évben végzett munkájukról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gál József polgármester
 
5. A temető 30 m2-es területének ingyenes használatba adása
Előadó: Gál József polgármester
 
6. Helyi közutak forgalomszabályozása
Előadó: Gál József polgármester
 
7. Térfigyelő kamerák elhelyezése
Előadó: Gál József polgármester
 
8. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00030 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Kengyel településen című támogatást nyert pályázat megvalósításához építési pótmunka elvégzésére gazdasági szereplő kiválasztása
Előadó: Gál József polgármester
 
9. A Magyar Falu Program 2023-ban meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című (Kengyel, Thököly út felújítása), MFP-UHJ/2023 kódszámú támogatást nyert pályázat megvalósításához kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés
Előadó: Gál József polgármester
 
10. A Magyar Falu Program 2023-ban meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című (Kengyel, Thököly út felújítása), MFP-UHJ/2023 kódszámú támogatást nyert pályázat megvalósításához műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés
Előadó: Gál József polgármester
 
11. Téli igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Gál József polgármester
 
 
Zárt ülés:
 
1. A Kengyel, Tavasz utca 16. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása
Előadó: Gál József polgármester
 
Kengyel, 2023. szeptember 21.
 
Gál József sk.
polgármester