Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2023. február 9. napján csütörtökön 17.00 órára összehívja a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó terme (5083 Kengyel, Szabadság út 10.)
 
Napirendek
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
 
2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Domány Katalin jegyző
 
3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 10/2021. (V. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gál József polgármester
 
4. Kengyel Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Előadó: Gál József polgármester
 
5. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde óvodai beiratkozás időpontjáról
Előadó: Gál József polgármester
 
6. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde óvodai nyári és téli nyitvatartási rendjéről
Előadó: Gál József polgármester
 
7. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde minibölcsődei nyári és téli nyitvatartási rendjéről
Előadó: Gál József polgármester
 
8. A polgármester szabadságolási tervének elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
9. A Kengyel 060 hrsz-ú ingatlanon történő felszín alatti nyomócsővezeték kiépítéshez történő hozzájárulásról és az öntözési szolgalmi jog bejegyzéséről
Előadó: Gál József polgármester
 
10. A járóbeteg szakellátás támogatásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
Zárt ülés:
1. A Kengyel, József Attila út 58. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
2. A Kengyel, József Attila út 56. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
3. A Kengyel, Erdő utca 38. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
4. A Kengyel, Kossuth út 166. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
Kengyel, 2023. február 2.
Gál József sk.
polgármester