Hirdetmény

Értesítem a lakosságot, hogy 2022. május 26. napján csütörtökön 17.15 órára összehívom a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó terme (5083 Kengyel, Szabadság út 10.)
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gál József polgármester
 
3. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
4. 2021. évi belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó: Domány Katalin jegyző
 
5. Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
6. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
7. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
8. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
Előadó: Gál József polgármester
 
9. A Kengyel 270 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
10. A Kengyel 1271 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
11. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési kiadásaihoz történő hozzájárulásról
Előadó: Gál József polgármester
 
12. Védőnői álláshelyre pályázat kiírásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
Kengyel, 2022. május 20.
 
Gál József sk.
polgármester