Hirdetmény

Tisztelt Ebtartók!
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Kengyel Községi Önkormányzat vonatkozásában az ebösszeírásra:
2022. május 1. napjától - 2022. augusztus 31. napjáig
terjedő időszakban kerül sor.
Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésének értelmében, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az adatlapot, akik az előző ebösszeíráskor már szolgáltattak adatot.
Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Fentiekre tekintettel az ebek összeírása az ebtulajdonosok/ebtartók bevallása alapján történik.
 
2022. május 1. napjától a formanyomtatvány a postaládákba elhelyezésre kerül, további nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban vehetők át, vagy Kengyel Község honlapjáról letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban.
 
Több eb esetén ebenként, külön-külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.
 
Az adatlapokat legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig kell visszajuttatni a Kengyel Község Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezett gyűjtődobozba.
 
Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontja alapján, figyelemmel az Ávt. 43. § (1a) bekezdésére ebenként 30. 000 forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Együttműködésüket köszönöm!
 
Domány Katalin
jegyző