Hirdetmény

Értesítem a lakosságot, hogy 2022. március 31. napján csütörtökön 16.00 órára összehívom a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatala tanácskozó terme, (5083 Kengyel, Szabadság út 10.)
 
Napirendek:
 
Zárt ülés:
1. Kengyel Község közbiztonságát érintő kérdés
Előadó: Gál József polgármester
 
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Gál József polgármester
 
3. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat – ezen belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása – projektmenedzsmenti feladatainak ellátására gazdasági szereplő kiválasztásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
4. A 2022. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Gál József polgármester
 
5. A Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Domány Katalin jegyző
 
Kengyel, 2022. március 25.
 
Gál József
polgármester