Gyászjelentés

 

Dr. Kalmár András 1920. október 11-én született Szabadkán. Általános iskolai és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd jogi egyetemre jelentkezett, amelyet sikeresen elvégzett és doktorátust szerzett. A II. világháborúban hadifogságba került és az itt látottak hatására született meg benne az elhatározás, hogy orvos lesz. Ezért beiratkozott a pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1953-ban végzett „summa cum laude” minősítéssel. Diplomája kézhez vétele után 1 évig Győrben dolgozott, majd áttelepült Kengyelre 1955-ben. A településen ekkor már több éve nem volt háziorvos, így egyszerre tömérdek munka zúdult a nyakába, amelyet mindig becsülettel elvégzett, ezért is gondol rá mindenki a mai napig a legnagyobb tisztelettel.

Szakmai felkészültsége, tudásának hírneve hamarosan más településekre is eljutott, ezért többször próbálták őt „átcsábítani” nagyobb városokba, pl. Szentendrére is, de soha nem hagyta cserben új otthonát és haláláig hű maradt Kengyelhez. 91 éves korában elveszítette szeretett feleségét, ezután sógornője Budavári Éva ápolta őt. Nyugdíjasként is igen aktív életet élt, ameddig fizikai állapota engedte, reggeltől-estig szeretett hobbijával, antik bútorok restaurálásával foglalkozott, amelyet a szakemberek egybehangzó véleménye alapján kiválóan végzett.

Mikor már ereje egyre jobban fogyatkozott, akkor sem hagyta el magát: internetezett, keresztrejtvényt fejtett illetve mindennap tornázott és sétált. 2021. december 30-án stroke-ot kapott, amelyből már nem tért magához és 2022. január 2-án hajnali 4 órakor megtért Istenéhez. Dr. Kalmár András, Kengyel Község díszpolgára egész életében közösségünket szolgálta, munkaszeretete, erkölcsi magatartása szolgáljon példaként az utókor számra!