Hirdetmény

Értesítem a lakosságot, hogy 2021. szeptember 28-án kedden, 17.00 órára összehívom a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatala nagytanácskozó terme (5083 Kengyel, Szabadság út 10.)
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
1. Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elfogadása
Előadó: Gál József polgármester
2. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
Előadó: Gál József polgármester
3. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi támogatása
Előadó: Gál József polgármester
4. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
5. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett munkájukról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Gál József polgármester
6. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Gál József polgármester
7. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Gál József polgármester
8. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Gál József polgármester
9. Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Gál József polgármester
10. A Kengyel 161/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: Gál József polgármester
11. A Kengyel 925 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Gál József polgármester
12. A fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnése
Előadó: Gál József polgármester
 
Kengyel, 2021. szeptember 22.
 
Gál József
polgármester