Hirdetmény

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 2021. augusztus 26-án csütörtökön, 16.00 órára a polgármester összehívja a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Kengyel Község Polgármesteri Hivatala, nagytanácskozó terem (5083 Kengyel, Szabadság út 10.)
 
Napirendek
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Gál József polgármester
2. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről
Előadó: Gál József polgármester
3. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Gál József polgármester
4. A 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Előadó: Gál József polgármester
5. A fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnéséről
Előadó: Gál József polgármester
 
Kengyel, 2021. augusztus 19.
 
Gál József sk.
polgármester