Hirdetmény

Ballagási rendezvények
A Kormány 250/2021.(V.17.) Korm. rendelete alapján az érvényben lévő védelmi intézkedések második üteméhez kapcsolódó előírásoktól eltérően a ballagási rendezvény a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény nyitott, épületen kívüli területein 2021. május 25. napját követően megtartható.
A ballagási rendezvény helyszínén a meghívottak életkortól, a koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, viszont az iskola zárt részeiben nem tartózkodhatnak.
A rendelet szerint az iskola igazgatója dönt a ballagáson betartandó magatartási szabályokról, a helyszínre történő belépés rendjéről, a  meghívható személyek számáról.
A rendezvényen mindenki számára kötelező a maszkviselés. 
Ez alól kivételt képez:
  • a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
  • az értelmi vagy pszicho-szociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő,
  • a ballagó és a ballagáson fellépő.
Kérem az érintetteket, hogy a részletes tudnivalókról érdeklődjenek az oktatási intézményeknél.
 
Pótérettségi
A Kormány a 251/2021.(V.17.) Korm. rendeletében döntött arról, hogy a középiskola utolsó évfolyamát az idei tanévben befejezőnek szóbeli pótlóvizsgát kell szervezni, ha az írásbeli vizsgán vagy a gyakorlati vizsgán neki fel nem róható okból távol maradt.
A pótlóvizsgára 2021. május 26-án 16 óráig elektronikus úton lehet jelentkezni az iskola igazgatójánál.  Ügyelni kell arra, hogy legkésőbb május 28-án 16 óráig elektronikus úton el kell küldeni a fel nem róható ok igazolására szolgáló dokumentumokat is. (A határidő jogvesztő.)
Az igazgató döntéséről legkésőbb június 1-jéig elektronikus úton értesíti a vizsgázót.
Azok, akik a mostani vizsgaidőszakban egy tárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségire, de a veszélyhelyzet miatt nem mentek el, ezt később is megtehetik egy alkalommal, ingyenesen. Azok, akik most sikeres érettségit tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, egy év múlva az adott tárgyból egyszer  szintén ingyenesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.
 
Gál József
polgármester