Pályázat

Kengyel Község Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi fölterületeket nyilvános pályázat útján haszonbérbe kívánja adni 2021. március 1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig terjedő időszakra.
 
- 1119/10 hrsz-ú kert 1229 m2 terület 2 Ft/m2/év
- 1119/11 hrsz-ú kert 1229 m2 terület 2 Ft/m2/év
- 1205/2 hrsz-ú kert 1922 m2 terület 2 Ft/m2/év
- 044/9 hrsz-ú szántó 8480 m2 terület 2 Ft/m2/év
- 1202 hrsz-ú szántóból 7735 m2 terület (rekreációs célú haszonbérbeadása földművesnek nem minősülő magánszemélyek részére) 2 Ft/m2/év
- 02 hrsz– ú szántóból 10 000 m2 terület (rekreációs célú haszonbérbeadása földművesnek nem minősülő magánszemélyek részére) 2 Ft/m2/év
 
A pályázatok benyújtásának feltétele: 
- a pályázó rendelkezzen bejelentetett kengyeli lakcímmel 
- a mellékelt pályázati űrlap hiánytalan kitöltése 
 
Pályázati űrlap a Polgármesteri Hivatal 9-es számú irodájában kérhető
A pályázatok beadási határideje: 2021. február 25. napja.
A földterületek haszonbérleti joga a beadott pályáztok közül nyílt sorsolással (a pályázók jelenlétében) dől el. A fenti földterületek haszonbérleti joga egyenként kerül kisorsolásra. 
Sorsolás időpontja: 2021. február 26. napja 12:00 órakor 
Sorolás helye: Kengyel Község Önkormányzat házasságkötő terem
 
 
Kengyel, 2021. február 16.