Tájékoztatás a gépjármű adóztatásában történt változásokról

Tisztelt Adózók!
 
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezései szerint a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban az adóhatósági jogkör átkerült az adótárgy gépjármű tulajdonosa, üzembentartója szerint illetékes önkormányzati adóhatóságról a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (továbbiakban: NAV)
A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 01. napjától a NAV látja el.
2020. december 31-ét követő időszakra eső gépjárműadó fizetési kötelezettséget a NAV írja elő és a NAV által meghatározott számlaszámra kell teljesíteni.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
Az adóalanynak a NAV-hoz az erre rendszeresített nyomtatványon adatbejelentést kell benyújtania
1. ha a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerint adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt, a változást követő hónap tizenötödik napjáig. (pl. ha a gépjárművet ellopták)
2. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § b)-c), e)-f), j)-k) pontjában, valamint 13. §-ában írt mentesség fennállásáról és megszűnéséről
(jellemzően: egyház, tűzoltóság, mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos mentesség, kombinált árúfuvarozás)
Ezeket az eljárásokat 2020. 12.31. után a NAV-nál kell kezdeményezni.
A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain. (Elérhető ugyanezen a néven ANYK-s űrlapként is, amely letölthető a NAV honlapjáról,)
Elektronikus elérhetőség: https://onya.nav.gov.hu/#!/login
Bejelentkezés a központi azonosítási ügynökön (KAÜ) keresztül történik, azaz a használatához ügyfélkapu szükséges.
A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
 
Nav szolnoki elérhetőségei
https://nav.gov.hu/nav/igazgatóságok/jasz nagykun/ugyfelszolgalatok/customerservices 1 213575.html
NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága – Szolnoki központi ügyfélszolgálat
Cím: 5000 Szolnok – Központi ügyfélszolgálat, József Attila u. 22-24.
Telefonszám: +36 (56) 503-333
email: jaszavig@nav.gov.hu Fax: +36 (56)507-577
Nyitvatartás
Hétfő 08:30-18:00
Kedd 08:30-12:00
Szerda 08:30-18:00
Csütörtök 08:30-12:00
Péntek 08:30-11:30
https://nav.gov.hu/sajtoszoba/hírek/Idopontot kell foglal20201111.html
 
A kormányablakokban működő NAV - ablakokban 2020. november 12-től a személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség. Ez összhangban van a Kormányablakok ügyfélfogadási rendjével, ami a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések betartását szolgálja.
A Kormányablakokban NAV ügyintézésekhez időpontot a: https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati idopont foglalasa menüpont alatt foglalhat.
A vészhelyzet ideje alatt a gyors és rugalmas ügyintézéshez célszerű a NAV elektronikus szolgáltatásait használni. Az e-ügyintézésről és a telefonos ügyintézésről a NAV oldalán a megfelelő információs füzetben olvasható további információ.
NAV Infóvonal: 1819
Általános Tájékoztató Rendszer hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig hívható.
 
Önkormányzati adóhatóság
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat a 2020. december 31-én illetékes és hatáskörrel rendelkező önkormányzati adóhatóság látja el.
Az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott hátralékokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó számlaszámára (11745066-15410034-08970000) kell megfizetni.
Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartott gépjárműadó hátralékok vonatkozásában továbbra is jogosult végrehajtást, forgalomból kivonást kezdeményezni. A gépjárműadóból befizetett/behajtott összeg a 2020. évhez hasonlóan továbbra sem Kengyel Község Önkormányzat Hivatal bevétele.
 
Kengyel Község Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
HÉTFŐ: 8.00 -12.00
KEDD: 13.00 -16.00
SZERDA: 8.00-12.00, 13.00-16.00
PÉNTEK: 8.00 – 12.00
Telefonszám: 06-56/583-402
 
Kengyel, 2021.01.11.
 
Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző