Hirdetmény

Ezúton tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket, hogy a 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró jogosultságuk meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig. 
 
"A Magyar Közlöny 144. számában megjelent 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 33. Szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok 70. § 
(1) Ha
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 1993. évi III. törvény) szerinti havi rendszeres szociális ellátásnak az 1993. évi III. törvény 25. § (4)–(6) bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálata, vagy
b) a gyermekek otthongondozási díjának az 1993. évi III. törvény 134/H. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig meg kell indítani.
(2) A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és
c) az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított
jogosultság meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig."