Hirdetmény a tavaszi szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. A tavaszi szünetre vonatkozó ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon legkésőbb 2020.  április 6. napjáig. A család- és gyermekjóléti szolgálat felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a  nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
 
A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkeztetést a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles  megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
 
Tájékoztatom a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek törvényes képviselőjét, hogy a települési önkormányzat fenntartásában működő  óvoda-mini bölcsőde  a tavaszi szünetre eső  valamennyi munkanapon nyitva tart, részükre szünidei étkeztetés nem igényelhető.
 
Értesítem a 2020. évi tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetést kérő és arra jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek  törvényes képviselőjét, hogy:  
 
A 2020. évi tavaszi   szünet 2020. április 9.  napjától 2020. április 14.  napjáig tart. 
A tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetés 2020. április 9.  napjától 2020. április 14.   napjáig  2  munkanapon keresztül történik. A két munkanap: 2020. április 9. (csütörtök), 2020. április 14. (kedd). 
Helyszín: Kisiskola (Kengyel, Kossuth út 48.)
Az ebéd osztásának időpontja:  de. 11.00 órától  du. 13.00 óráig. 
 
Felhívom a  szünidei étkezésre jogosult gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy az ebéd elviteléről fenti időpontokban gondoskodjon! 
 
Kengyel, 2020. február 28.       
 
Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző