LOMTALANÍTÁS!

Értesítjük KENGYEL és BAGIMAJOR lakosságát, hogy a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.

2010. március 23-ra és 24-ra eső járatnapon 07.00-15.30-ig LOMTALANÍTÁST végez.

A lomtalanítás a kommunális hulladék szállítással párhuzamosan a megszokott járatnapon történik. A zökkenőmentes végrehajtás érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényzet (kuka) mellé szíveskedjenek kirakni a nagyobb méretű tárgyakat (lomokat, bútorokat), illetve műanyag zsákban a kerti hulladékokat (falevél), valamint maximum 1,00m x 0,5m x 0,5m-es összekötött kévébe a gally hulladékot. A lomtalanítás reggel 07 órakor kezdődik, ennek megfelelően ezen időpont előtt kérjük a lomok kirakását, mert a lomtalanítást végző gépjármű minden útvonalon csak egyszer megy végig.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a rendeletben is leírt, nem a kommunális hulladék kategóriájába tartozó anyagokat (pl.: trágya, akkumulátor, építési törmelék, gépjárműgumi, képcsöves hulladék, hűtőszekrény hulladék, festékes olajos edények) a lomtalanításkor nem szállítjuk el, ezért ezeket ne helyezzek ki.

Külön felhívjuk a vállalkozók, közületek figyelmét, hogy a lomtalanítási akció csak a lakosságra vonatkozik! Kérjük a település lakosságát, hogy a fenti útmutatás betartásával segítsek a Kft. ez irányú munkavégzését.

A lomtalanítási napokon az 56/390-012 telefonszámon ügyfélszolgálatot tartunk.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.