Kérelmek, bevallások, nyomtatványok

 

Kereskedelmi nyilvántartás

 

Adóügyek

Szociális ügyek

Egyéb nyomtatványok

Adó és értékbizonyítvány kiállítási kérelem Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

Keresetlevél beterjesztéséhez K01 űrlap (kitölthető az ÁNYK keretprogrammal)

Kérelem adóigazolás kiadásához Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapítására

Keresetlevél beterjesztéséhez P26 űrlap (kitölthető az ÁNYK keretprogrammal)

Kérelem a magánszemélyek kommunális adó alóli mentesség igényléséhez Kérelem települési támogatás megállapítására Méhészet bejelentőlap
Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról   Méhészet kijelentőlap
Kérelem magánszemélyek részére fizetési könnyítés iránt   Bejelentőlap méhészet vándorláshoz
Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról   Ebösszeíró adatlap
Nyilatkozat és kérelem helyi adótúlfizetés rendelkezéséhez   Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához
Nyilatkozat őstermelők és családi gazdálkodók részére   Kérelem egyedül élésről igazolás kiállításához
Talajterhelési díj bevallás   Kérelem eseti éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránt
Automatikus részletfizetési kérelem   Kérelem ingatlan lakatlanságának igazolására
    Kérelem önkormányzati lakás bérlése iránt
    Fakivágási engedélykérelem
    Közterület-használati kérelem