A Polgármesteri Hivatal hirdetményei

 • Hirdetmény a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon. 
 • Hirdetmény

  A alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy  2017. május 30-án (kedden) 17,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
   
  Az ülés helye: Községháza nagyterme
   
  Napirendek
   
  1. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről /írásban/
  Előadó:  Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
   
  2. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
  Előadó:  Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
   
 • Tájékoztató

  A mai nap folyamán a kengyeli park bejáratánál és a Polgármesteri Hivatal előtti járda mentén nagyméretű darazsak egy csoportja jelent meg. Ezek a különösen nagytermetű darazsak az úgynevezett óriás tőrösdarazsak Európa legnagyobb termetű darazsai. Fontos tudni, hogy ezek nem agresszív rovarok, nem kell félni tőlük, és nem szabad elpusztítani őket. Ilyenkor van a nászidőszakuk, rövidesen maguktól eltűnnek. Az érintett területet az Önkormányzat lezárta, az ügy további intézkedést nem igényel.

  Kengyel, 2017. május 23.

  Kengyel Községi Önkormányzat

 • Lakossági tájékoztató

  A haszonbérleti szerződések kifüggesztését követő hatósági jóváhagyásáról
   
  A mező-, és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó jogszabályok alapján a jegyző a haszonbérleti szerződést, kifüggesztését követően - a beérkezett jognyilatkozatokkal - megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv  (Járási hivatal földhivatali osztály) részére jóváhagyás céljából. Ezért a haszonbérbeadónak már a közzétételi kérelem, illetve haszonbérleti szerződés jegyzőhöz történő benyújtásakor szükséges mellékelni a használati megosztásról szóló megállapodást és az ahhoz tartozó térképi kimutatást amennyiben a használat a közös tulajdonban álló földnek nem az egészére (hrsz.) irányul.
 • Pályázat

  Kengyel Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról  szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
  Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde
  Intézményvezető (magasabb vezető)
  munkakör betöltésére.
   
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
  Foglalkoztatás jellege:
  - Teljes munkaidő
  A vezetői megbízás időtartama:
 • Hirdetmény

  Értesítjük Önöket, hogy május hónapban megnyitjuk a szövetkezeti zöldség-gyümölcs boltunkat a Kossuth L. u. 96. szám alatt. Jelmondatunk: "Minőségi termékeket, megfizethető áron mindenkinek". Ennek szellemében sok szeretettel várjuk minden kedves leendőbeli vásárlónkat.
   
  Üdvözlettel: Kengyeli Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet

Oldalak