Soros képviselő-testületi ülés

Nagy Szilárd polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülését 2011. augusztus 31-én szerdán 15.00 órára összehívja.

Az ülés helye: Községháza nagyterme
 

 

Napirend:

Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Beszámoló a 2011. I. félévi gazdálkodásról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról (írásban)
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Előterjesztés házasságkötés szabályaira vonatkozó rendelet alkotására (írásban)
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Előterjesztés Tiszatenyő-Törökszentmiklós között kerékpárút építésére (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés Központi orvosi ügyeleti ellátás szervezéséről szóló ajánlatról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés a képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2010. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásról szóló rendelet alkotásáról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Bagimajor 1502 hrsz-ú ingatlan telekrészének bérletére (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Előterjesztés szociális bérlakás bérlő kijelölésére (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester