Soron következő testületi ülés

Nagy Szilárd polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülését 2011. május 26-án (CSÜTÖRTÖKÖN)  14.00 órára összehívja.

Az ülés helye: Községháza, nagyterme

N A P I R E N D E K:
 

Előterjesztés a KEOP – 6.2.0/A/09-11. számú, fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című pályázaton való részvételről (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2010. évben. (írásban)
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Előterjesztés a 0114/2. hrsz.-ú külterületi önkormányzati útra tett vételi szándékról (írásban)
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Beszámoló az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról(írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés a Zöld Gazdaság és Tiszta Víz Klaszterhez való csatlakozásról (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés az indítható osztályok, csoportok számáról és létszámáról Kengyel Község Önkormányzatának fenntartásában működő óvodában és általános iskolában. (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

Előterjesztés „A tehetséges kengyeli fiatalokért” kitüntető díj odaítéléséről. (írásban)
Előadó: Nagy Szilárd polgármester