Soron kívüli testületi ülés

Nagy Szilárd polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli  ülését 2011. március 31-én (csütörtökön) 17.00 órára összehívja.

Az ülés helye: Községháza nagyterme

N A P I R E N D E K:

1. Kengyel Község Önkormányzatának Gazdasági programja (írásban)

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásban)

3. Előterjesztés Kengyel Községi Viziközmű Társulat által kérelmezett hitel és járulékainak megfizetésére készfizető-kezesség vállalására (írásban)

4. „A tehetséges kengyeli fiatalokért” vagy „Kengyel a tehetséges fiatalokért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról rendelet alkotása (írásban)

5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet (aktívkorúak ellátására) módosítása (írásban)

6. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló (térítési díjak szabályozása ) rendelet módosítása (írásban)

7. TTTKT fenntartásában működő Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó térítési díjak 2011. évi meghatározása Kengyel településre (írásban)

8. Előterjesztés Kengyel Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 707/9 hrsz-ú ingatlanból  3000 m2 beépítetlen terület értékesítésére (írásban)

9. Kengyel Község Önkormányzata 2011-2016. időszakra szóló sportkoncepciójáról (írásban)

10.A Belügyminiszter 7/2001.(III.09.) BM. rendelete alapján a tornaterem felújítására szóló pályázat benyújtásáról (írásban)

11. Előterjesztés „játszótér létesítése Kengyel Község Önkormányzata részére építési beruházással vegyes árubeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének elfogadásáról (írásban)