Képviselő-testület soros ülése

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soros ülését 2010. december 15-én (szerdán) 17.00 órára összehívja
Az ülés helye: Községháza, kisterme

 

 

N A P I R E N D E K:
1. Tájékoztató a 2010. évi három-negyedéves gazdálkodásról
2. A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
3. A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
4. A 2011. évi munkaterv megtárgyalása  
5. Megállapodás az önálló költségvetési szervekkel 
6. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
7. Szemétszállításra közbeszerzés kiírása 
8. Szemétszállítási szerződés megkötése
9. Szemétszállítási díj jóváhagyása 
10. Kötelezettség vállalás a Kengyeli Labdarúgó SE támogatására 
11. A központi orvosi ügyelet szolgáltatás díjának megállapítása 
12. Tehetséges diákok jutalmazása  
13. Óvoda alapító okiratának módosítása
14. ÁMK alapító okiratának módosítása 
15. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
16. Főzőkonyha közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
17. Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéskötés