Hirdetmény

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő testülete versenytárgyalás útján értékesítésre meghirdeti a Kengyel Rákóczi úton lévő 707/9 hrsz-ú ingatlanból 3000 m2 beépítetlen közművesített területet.
Az ingatlan kikiáltási ára:2.400.000 Ft+ÁFA, minimálisan ajánlható ár 2.400.000 Ft+ÁFA.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.
A versenytárgyalás időpontja:2011.március 23-án 11 óra 30 perc.
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Érdeklődni lehet: Dr Fekete Nóra jegyzőnél az 56-583-400 telefonszámon.


Kengyel Község Önkormányzata Képviselő testülete versenytárgyalás útján értékesítésre meghirdeti a kengyeli 1411 hrsz-ú . természetben Kengyel Mikszáth K. utcában lévő 2180 m2 beépítetlen közművesítetlen ingatlanát.
Az ingatlan kikiáltási ára:500.000 Ft+ÁFA, minimálisan ajánlható ár 500.000 Ft+ÁFA.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.
A versenytárgyalás időpontja:2011.március 23-án 11 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Érdeklődni lehet: Dr Fekete Nóra jegyzőnél az 56-583-400 telefonszámon.