A Nemzeti Összetartozás Napjára - Nagy Szilárd polgármester üzenete

Tisztelt Emlékezők!
 
Még a legidősebb kengyeli sem született meg azon a 96 évvel ezelőtti nyári napon, amikor rákerültek a szignók arra a bizonyos szerződésre, amely trianoni békeként vonult be a magyar történelembe. A mi falunk, Kengyel, hivatalosan még nem is létezett, a térképek sem jelölték, amikor az ország új határvonalait megrajzolták. Még nem állt a református és a katolikus templomunk sem, amikor a történelmi Magyarország kétharmada több millió magyar anyanyelvűvel más országok területe és polgára lett. Már nincsenek emlékező szemtanúk, és sajnos nincsenek korabeli feljegyzések sem, amelyek arról mesélnének, hogy az egykor itt élők miként szereztek tudomást Trianonról, és vajon mit gondoltak azok, akiknek szerettei a békekötést megelőző első nagy háborúban vesztették életüket, valahol távol innen.

Együttműködési megállapodást írt alá a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a KÖTE

Együttműködési megállapodást írt alá a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ezzel jelentős feladat hárult az egyesület tagjaira, hiszen bármikor bevethetőekké váltak, szükség esetén. A Szolnoki HTP további támogatásáról biztosította a KÖTE elnökét és az egyesületet.

Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért

A Művelt és Egészséges Kengyeli Lajosságért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak a támogatóknak, akik felajánlották 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Alapítványunk az így befolyt összeget, 267.293 Ft-ot közhasznú tevékenységre, ezen belül rászorulók támogatására, gyermekprogramok megvalósítására, versenyek szervezésére fordította.

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2016. május 31-én (kedden) 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, melyben egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról /írásban/
 Előadó:  háziorvos, gyermekorvos, fogorvos,  védőnő
2. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről /írásban/

Nagy ünnep egy nagy családban

1971. május 22-én, immáron negyvenöt esztendeje fogadott egymásnak örök hűséget Mező Erzsébet és Kovács János Kengyelen. Hat év alatt három fiuk és egy lányuk született, azóta tíz unokájuk és egy dédunokájuk is boldogítja már a dédiket. Jani bácsi és Erzsike néni már iskolába is együtt jártak, ezt követően az erdőgazdaságban, sőt még postásként is együtt dolgoztak. Valamennyi gyermekük Kengyelen él, a nagy ünnepen pedig a család apraja-nagyja is összejött, hogy közösen ünnepeljék ezt a nem mindennapi évfordulót. Szeretettel gratulálunk!

Majzik Lászlónét a nyolcvanadik születésnapján köszöntöttük

1936. április 5-én született Szabolcsban, Tiszaadony településen Kiss Ilona Ida. Ica néni az Állami Gazdaság konyháján kezdett dolgozni, majd 1991-ben már a Tisza Cipőgyárból vonult nyugdíjba. Két gyönyörű lányuk született, Ilona és Erzsébet. Egyikük Budapesten, a nővére Szolnokon találta meg boldogságát. Gyönyörű bagisi kertjüket van, hogy egyszerre hárman gondozzák. Ica néni vidámsága, életöröme, pozitív gondolkodása példa lehet valamennyi ember számára. Az Isten éltesse erőben-egészségben!

Kilencvenedik születésnapján köszöntöttük Bárány Istvánnét

1926. május 12-én született Nagykőrösön S. Nagy Karolina. Bár a személyi igazolványába akkor május 10-e került. 1947–ben ismerte meg szeretett férjét, akivel 1948-ban házasságot kötöttek. Kengyelre 1954–ben költöztek, az egykori Dózsa TSZ gépállomása adta lehetőséget kihasználva. Házasságukból három családjuk született. Nyolc unoka és tizenhárom dédunoka boldogítja a mama életét. Élénken tartja számon, hogy a családban mikor és ki ünnepel. Isten éltesse sokáig, erőben egészségben!

Oldalak

Feliratkozás Kengyel Község Honlapja RSS csatornájára