Hirdetmény az őszi szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. Az ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon. 

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2018. október 11-én csütörtökön, 15.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tüdőszűrés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Községünkben a tüdőszűrő vizsgálatra 2018. november 6. napjától – 2018. november 15. napjáig kerül sor.
 
A tüdőszűrés helyszíne: Művelődési Ház, Kengyel Kossuth Lajos út 98. 
 
A tüdőszűrés időpontja:       
Hétfő: 12-17 óráig
Kedd: 8-13 óráig
Szerda: 12-17 óráig
Csütörtök: 8-13 óráig
Péntek: 8-13 óráig
 
2018. november 10-én  a tüdőszűrő vizsgálat szünetel. 
 

Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat

Tisztelt Diákok!
 
Kengyel Község Önkormányzata a 109/2018.(IX.13) Kt. határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes információt a (www.emet.gov.hu), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban, valamint telefonon az 56/ 583- 405 számon kaphat.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.
 
Letölthető "A" típusú pályázati kiírás pdf formátumban erre a linkre kattintva
Letölthető "B" típusú pályázati kiírás pdf formátumban erre a linkre kattintva
 
Kengyel Községi Önkormányzat

Lomtalanítás 2018. október 09-én és 10-én

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. október 09-én és 10-én (kedden és szerdán) a közszolgáltatás keretében
INGYENES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ
A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagy takarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban.

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy  2018. augusztus 23-án csütörtökön 16,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Községháza nagyterem
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 

Hirdetmény a téli rezsicsökkentésről

Hirdetmény a téli rezsicsökkentésről
 
A kormány a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.
A kormányhatározat alapján, háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható.  Az igénylő személynek az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a kormány korábbi határozatai alapján már téli rezsicsökkentésben részesült.  A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.
Az igénybejelentés annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A katasztrófavédelmi szerv szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot is végezhet. Ha a vizsgálat eredményeképp valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban, vagy a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél.  Az igénybejelentő lapokat személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a Kengyeli  Polgármesteri Hivatal címére szíveskedjenek eljuttatni (5083 Kengyel, Szabadság út 10.).
 

Oldalak

Feliratkozás Kengyel Község Honlapja RSS csatornájára