Hirdetmény

Az alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy 2020. szeptember 22-én kedden 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését!
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
2. Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Németh Lajos alpolgármester, Kovácsné Jancsovics Krisztina gazdaságvezető
 
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2021. évi csatlakozással kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
4. Tájékoztató a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Fábián Attila mb. parancsnok
 
5. Beszámoló 2019. évi háziorvosi tevékenységről
Előadó: Dr. Feledi József háziorvos
 
6. Beszámoló a házi gyermekorvosi szolgálat 2019. évi működéséről
Előadó: Dr. Kozma Katalin gyermekorvos
 
7. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Medgyesné Csatos Klára területi védőnő
 
8. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkájáról
Előadó: Szöllősi Krisztina intézményvezető
 
9. Tájékoztató a Kengyel Községi Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Müller Krisztián elnök
 
10.  Tájékoztató Kengyel Község Viziközmű-társulat elszámoló bizottságának tevékenységéről
Előadó: Bekker Gábor elnök
 
11. Beszámoló a 2019. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
12. Egyebek