Hirdetmény

Az alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy 2020. február 20-án csütörtökön 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését!
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
2. Kengyel Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Németh Lajos alpolgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
3. Az önkormányzati bizottságok összetételével kapcsolatos döntés
Előadó: Németh Lajos alpolgármester
 
4. A kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának meghatározásáról
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester, Kozák Ferencné óvodavezető
 
5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
6. Tájékoztató a Kengyel községben folyó beruházások helyzetéről
Előadó: Kivitelező vállalkozások képviselői
 
7. Egyebek
 
Zárt ülés:
1. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői /magasabb vezető/ álláshelyre történő kinevezés
Előadó:  Németh Lajos alpolgármester, Varga Márta képviselő, a Szakértői bizottság képviseletében
 
Kengyel, 2020. február 13.
 
Németh Lajos sk.
alpolgármester