Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekhez kapcsolódó pénzbeli támogatásról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága vagy akinek  a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2019. november 1-én fennállt, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli  támogatást nyújt.  
A pénzbeli támogatás személyesen vagy meghatalmazott útján átvehető a Polgármesteri Hivatal házipénztárában érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatása ellenében: 
2019. november 20. szerdán/ 9.00-12.00 óráig, 13.00-16.00 óráig.
Ezen időpontot követően a pénztár nyitvatartási idejében.
 
Kengyel, 2019. november 18.  
 
Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző