Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. május 23-án csütörtökön 17.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését!
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Kozák Ferencné alpolgármester
 
2. Beszámoló a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
3. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsődében fizetendő térítési díj meghatározásáról szóló rendelet
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
4. A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00022 azonosító számú energetikai beruházás tárgyú projekt pályázat projektmenedzserének kiválasztása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
5. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Kozák Ferencné óvodavezető
 
6. Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Téglás Zoltán r. ezredes – kapitányságvezető
 
7. Tájékoztató a Kengyeli Polgárőrség munkájáról
Előadó: Müller Krisztián elnök
 
8. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dékány László tű. alezredes - parancsnok
 
9. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi szakmai beszámolója
Előadó: Fábián Attila mb. parancsnok
 
10. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi munkaterve
Előadó: Mezei Aranka intézményvezető