Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. március 27-én szerdán, 17.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Kozák Ferencné alpolgármester
 
2. A Kengyel Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
3. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben fizetendő térítési díj módosításáról szóló rendelet
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
4. Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
5. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátással kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
6. TOP 1.2.1-16-JN1-2017-0005 Kengyel-Bagimajor turisztikai értékeinek megőrzése pályázat közbeszerzési feladat lebonyolítására beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
7. Óvodai és bölcsődei beiratkozás időszakának meghatározásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Kozák Ferencné alpolgármester
 
8. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének megbízása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
9. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Németh Lajos intézményvezető
 
10. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Németh Lajos intézményvezető
 
11. A Kengyel, Kossuth út 139. szám alatti Egészségház elnevezésével kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
12. Egyebek
 
Kengyel, 2019.március 21.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester