Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy  2018. december 18-án kedden 14.00 órára összehívja 
a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
N A P I R E N D E K:
 
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályainak elfogadásáról
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
4. A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
5. Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról
Előadó:  háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő
 
6. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízatásának meghosszabbításával kapcsolatos döntés
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
7. 2019. évi  belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
8. A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásának helyzetéről
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
9. A 2019. évi munkaterv megtárgyalása
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
10. Egyebek