Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2018. október 11-én csütörtökön, 15.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
3. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
4. Útfelújítással, javítással kapcsolatos árajánlatok elbírálása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
5. A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
6. Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatásával kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
7. Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
8. A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi pénzügyi tájékoztatója és szakmai beszámolója
Előadó: Fábián Attila mb. parancsnok
 
9. Tájékoztató a Kossuth Lajos Általános Iskola működéséről
Előadó: Tóthné Kis-Pál Tünde intézményvezető
 
10. Beszámoló a Napsugár Művészeti Modellóvoda, Egységes óvoda-bölcsőde nevelő munkájáról
Előadó: Kozák Ferencné intézményvezető
 
11. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról
Előadó: Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
12. Egyebek
 
Zárt ülés:
 
1. Földforgalmi törvény szerinti helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálásának Szolnoki Törvényszék 4.Kf.21.485/2016/6. szám számú jogerős ítélet alapján megismételt eljárásban történő elbírálása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Verbai Ferenc ügyintéző
 
Kengyel, 2018. október 9.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester