Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy  2018. augusztus 23-án csütörtökön 16,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Községháza nagyterem
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
3. Tájékoztató a  2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
4. Folyószámlahitel keret igénylése
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
5. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő támogatás igénylésére
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
6. 2018. évi Büszke Vidék Fesztivál és a Kengyelről elszármazottak találkozója rendezvény megszervezésével kapcsolatos döntés
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
7. Sportpályával kapcsolatos használói szerződéssel összefüggő döntés
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
8. TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos eljárás eredménytelenné nyilvánítása
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
9. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
10. TOP-1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés beruházással kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
11. Beruházásokkal kapcsolatos többlet költségek finanszírozásával összefüggő döntés
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
12. A Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda és Bölcsőde mini bölcsődei intézményegységének szakmai programja
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
13. Egyebek
 
Zárt ülés
1. Kengyel, József Attila út 58. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
Kengyel, 2018. augusztus 17.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester