Hirdetmény

Kengyel Község Önkormányzata pályázatot hirdet  szociális elhelyezést biztosító Kengyel  József A. út 58..sz. alatti  lakás bérletére a módosított  a 8/2004./IV.21./számú rendelete alapján .
Szociális elhelyezést biztosító lakásra pályázatot nyújthatnak be  azok a szociálisan rászorulók, akik a fenti rendelet 5 § /2/bek.a-e pontjaiban foglalt  feltételeknek megfelelnek.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalhoz /Kengyel, Szabadság  út 10./ írásban kell  benyújtani 2018.július. 1.-ig formanyomtatványon.
A 8/2004/IV.21./ az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről alkotott önkormányzati rendelet megtekinthető , illetve a pályázattal  kapcsolatban  felvilágosítás kérhető  A  Polgármesteri Hivatalban /Tel:56-583-409/ a műszaki előadónál.
 
Kengyel, 2018. június. 11 
 
Polgármesteri Hivatal