Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2018. május  28-án hétfőn 8.30 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Kozák Ferencné alpolgármester
 
2. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
3. Beszámoló a 2017. évi költségvetés ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 
4. Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól szóló rendelet
Előadó: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
5. Kengyel község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester, Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
 
6. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről
Előadó: Téglás Zoltán r. ezredes, városi rendőrkapitánya, Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitányság
 
7. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról
Előadó: Müller Krisztián Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
 
8. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkájáról és 2018. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Mezei Aranka Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény vezetője
 
9. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2017. évben
Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző, Horváth Tibor Zoltánné főelőadó
 
10. Tiszatenyő Kengyel Szennyvízberuházó Társulat által végzett szennyvíz beruházási vagyon átadás átvételére
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
11. Egyebek
 
Zárt ülés
1. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
2. Szociális bérlakás kiadásával kapcsolatos döntés
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
Kengyel, 2018. május 23.
 
Nagy Szilárd
polgármester