Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2018. február 14-én szerdán, 17.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
2. A Kengyel Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
3. A 2018. április 8-ai országgyűlési képviselő választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó:  Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
4. A Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója
Előadó:  Németh Lajos igazgató
5. Egyebek
 
Kengyel, 2018. február 8.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester