Hirdetmény

A alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy  2017. május 30-án (kedden) 17,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek
 
1. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről /írásban/
Előadó:  Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
 
2. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
Előadó:  Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
 
3. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről /írásban/
Előadó: Dékány László tű. alezredes, parancsnok
 
4. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  Kengyel településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről /írásban/
Előadó:  TRV Zrt. vezérigazgatója
 
5. Előterjesztés az Állami Közútkezelő KHT Kengyelt érintő útjainak állapotáról, fejlesztéséről /írásban/
Előadó:  Állami Közútkezelő KHT igazgató
 
6. Előterjesztés „324038 igénylésazonosítóval regisztrált Vis major károk helyreállítása Kengyelen” közbeszerzési eljárás megindításáról /írásban/
Előadó:  polgármester
 
7. Beszámoló a Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2016. évi tevékenységéről /írásban/
Előadó:  Kozák János elnök
 
8. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Citroen Jumper kishaszon gépjármű és a Áchim út 1. számú ingatlan bérbeadásáról /írásban/
Előadó:  polgármester
 
9. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/
Előadó:  Intézményvezető, Családsegítő
 
10. Előterjesztés a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkatervéről /írásban/
Előadó:  Mezei Aranka intézményvezető
 
11. Beszámoló a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról  /írásban/
Előadó: polgármester
 
12. Előterjesztés a 2016. évi éves ellenőrzési jelentésről Kengyel Községi Önkormányzat és intézményei vonatkozásában /írásban/
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
13. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról /írásos anyag később kerül megküldése/
Előadó:  polgármester
 
14. Előterjesztés 4 napraforgós falusi szálláshely kialakításának támogatásáról /írásban/
Előadó:  polgármester
 
15. Előterjesztés az orvosi ügyeleti ellátásra tett ajánlat megtárgyalásáról /írásban/
Előadó:  polgármester
 
16. Előterjesztés a Törökszentmiklósi EGYMI-vel kötendő együttműködési megállapodásról /írásban/
Előadó:  polgármester
 
17. Előterjesztés a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  és a fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról /írásban/
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
 
18. Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2016. évben /írásban/
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
 
19. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről /írásban/
Előadó:  polgármester
 
20. Előterjesztés székhely létesítése iránti kérelemről /írásban/
Előadó:  polgármester
 
Kengyel, 2017. május 24.
 
Kozák Ferencné sk.
alpolgármester