Lakossági tájékoztató

A haszonbérleti szerződések kifüggesztését követő hatósági jóváhagyásáról
 
A mező-, és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó jogszabályok alapján a jegyző a haszonbérleti szerződést, kifüggesztését követően - a beérkezett jognyilatkozatokkal - megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv  (Járási hivatal földhivatali osztály) részére jóváhagyás céljából. Ezért a haszonbérbeadónak már a közzétételi kérelem, illetve haszonbérleti szerződés jegyzőhöz történő benyújtásakor szükséges mellékelni a használati megosztásról szóló megállapodást és az ahhoz tartozó térképi kimutatást amennyiben a használat a közös tulajdonban álló földnek nem az egészére (hrsz.) irányul.
A használati megállapodásra vonatkozó szabályokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló a 2013. évi CXXII. törvény (Földfogalmi törvény) 69-76. §-ai tartalmazzák.
A mezőgazdasági igazgatási szerv által jóváhagyott szerződés alapján- 2017. január 01-től
- hivatalból eljárás indul a földhasználat nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Így a jogszabály feltételek fennállása esetén a kifüggesztés-jóváhagyás-földhasználati nyilvántartásba vétel eljárások egy kérelemmel (közzétételi) indulnak.
 
Amennyiben a közös tulajdonban álló földre vonatkozó haszonbérleti szerződés esetén a Földforgalmi törvény 46. § (2) bekezdése vagy a Ptk. 5:81. § (1) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog gyakorlására kerül sor (társtulajdonos elfogadó nyilatkozata), akkor a tulajdonostársak között többlethasználati megállapodás jön létre a haszonbérleti szerződés szerinti tartalommal. A tulajdonostársak közötti használati megállapodáshoz, vagy többlethasználati megállapodáshoz nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása. Erre vonatkozó eljárásokat a mezőgazdasági igazgatási szerv megszünteti. Ilyenkor a többlethasználati megállapodás földhasználati nyilvántartásba történő bejelentéséről a jogosult földhasználó tulajdonostársnak kell gondoskodnia.
 
Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági  és Földhivatali Főosztály