Az Idősek Otthonában köszöntöttük az édesanyákat

Az Idősek Otthonában köszöntötték az édesanyákat. Fellépett az Őszirózsa Nyugdíjasklub énekkara, Balogh Sándorné és Gálné Esztike verset is mondott, illetve kedves kis műsorral készültek a Napsugár Művészeti Óvoda nagycsoportosai is. Köszöntőt mondott Mezei Aranka intézményvezető, illetve Nagy Szilárd polgármester, A településvezető szavait idézzük: 
"Egyszer egy gyermek megszületni készült, és így szólt az Istenhez:
Azt beszélik, holnap leküldesz a Földre, de hogyan fogok élni ott, hisz kicsi és védtelen vagyok?
Isten azt válaszolta:
A sok angyal közül kiválasztottam neked egyet, aki várni fog téged és vigyázni rád.
De itt a Mennyországban nem csinálok mást, csak énekelek és mosolygok.
... Erre van szükségem, hogy boldog lehessek - mondta a gyermek.
Isten így felelt:
Az angyalod mindennap fog énekelni neked. És érezni fogod a szeretetét, és boldog leszel.
És hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a nyelvüket? - kérdezte a gyermek.
Az könnyű! Az angyalod meg fogja tanítani neked a legszebb és legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani fogsz, és az angyalod türelemmel és gondossággal meg fog tanítani beszélni - válaszolta Isten.
A gyermek felnézett Istenre és így szólt:
És mit fogok tenni, ha veled akarok majd beszélni?
Isten rámosolygott a kisdedre és azt mondta:
Az angyalod össze fogja tenni a kezeidet, és megtanít imádkozni.
A gyermek kissé szomorúan folytatta:
Úgy hallottam, hogy a Földön rossz emberek is vannak. Ki fog engem megvédeni tőlük?
Az Isten megölelte a gyermeket és azt válaszolta:
Az angyalod óvni fog téged akkor is, ha az az élete kockáztatásával jár.
A gyermek elszontyolodva nézett maga elé és így szólt:
De mindig bánatos leszek, mert nem láthatlak téged.
Isten ismét megölelte a gyermeket:
Az angyalod mindig beszélni fog neked rólam, és meg fogja mutatni, hogyan juthatsz vissza hozzám, habár én mindig melletted leszek.
Ekkor, bár nagy békesség volt a Mennyben, már hallani lehetett a földi hangokat. A gyermek sietve kérdezte:
Istenem, ha most mennem kell, kérlek, áruld el nekem az angyalom nevét!
És ekkor Isten így válaszolt:
Az angyalod neve nem fontos. Egyszerűen így fogod hívni: Édesanya!"