Hirdetmény

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő testülete árverés útján értékesítésre meghirdeti a Kengyel 4/35 hrsz-ú ingatlanból 5886 m2 beépítetlen területet.
Az ingatlan kikiáltási ára: 2.670.000.- Ft, minimálisan ajánlható ár 2.670.000.- Ft.
Az árverés nyertese a vételárat 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.
Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverés időpontja: 2017. március 23-án 11.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Érdeklődni lehet: Dr.Fekete Nóra jegyzőnél az 56/583-400 telefonszámon.