Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2017. február 15-én szerdán 17.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdon értékesítésre való kijelöléséről
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Citroen Jumper kishaszon gépjármű és a Áchim út 1. számú ingatlan bérbeadásáról 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről – kiegészítéséről,  módosításáról
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
4. Előterjesztés Kengyel Községi  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról 
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
6. Előterjesztés a köztisztviselői illetményalap emeléséről
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
7. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 14-i zárt ülésének jegyzőkönyvére érkezett törvényességi felhívásról
Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
8. Beszámoló a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
Előadó:  Németh Lajos igazgató
9. Előterjesztés az Ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló program megvalósítása érdekében Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
10. Előterjesztés a jogi tanácsadásra, perképviseletre vonatkozó szerződés megkötéséről
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester 
11. Előterjesztés a ”Étkeztetési szolgáltatás biztosítása – Szociális intézményben” tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetéséhez 
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
 
Kengyel, 2017. február 9.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester