Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért

A Művelt és Egészséges Kengyeli Lajosságért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak a támogatóknak, akik felajánlották 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Alapítványunk az így befolyt összeget, 267.293 Ft-ot közhasznú tevékenységre, ezen belül rászorulók támogatására, gyermekprogramok megvalósítására, versenyek szervezésére fordította.