Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2016. május 31-én (kedden) 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését, melyben egyben KÖZMEGHALLGATÁS is.
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. Beszámoló a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői szolgálat munkájáról /írásban/
 Előadó:  háziorvos, gyermekorvos, fogorvos,  védőnő
2. Beszámoló a közrend-közbiztonság helyzetről /írásban/
 Előadó:  Törökszentmiklós Város Rendőrkapitánya
3. Tájékoztató a polgárőrség munkájáról /írásban/
 Előadó:  Kengyeli Polgárőr Egyesület elnöke
4. Beszámoló a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény működéséről /írásban/
 Előadó:  Intézményvezető, Családsegítő
5. Beszámoló a gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2015. évben /írásban/
 Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
6. Tájékoztató a Kengyel Község Víziközmű-társulat munkájáról /írásban/
 Előadó: Elszámoló Bizottság Elnöke
7. Előterjesztés a közterületek átnevezéséről /írásban/
 Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról /írásban/
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester
9. Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú és 3. számú függelékének módosításáról /írásban/
 Előadó:  Dr. Fekete Nóra jegyző
10. Előterjesztés a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról /írásban/
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester
11. Előterjesztés a Törökszentmiklósi Mentőalapítvány  támogatásáról /írásban/
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester
12. Előterjesztés a Kengyeli R-25 Postagalamb Sportegyesület  támogatásáról /írásban/
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester
13. Előterjesztés az előkészítő tervek megfinanszírozására /írásban/
 Előadó: Nagy Szilárd polgármester
 
Kengyel, 2016. május 25.
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester