Álláspályázat

A Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal - Kengyel Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
-határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- 1. számú melléklet 32.pont szerint a település-, terület- és vidékfejlesztési település-üzemeltetési feladatkör.
Ellátandó feladatok:
- Műszaki ügyintézői feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- Önkormányzati beruházások, felújítások lebonyolítása. Önkormányzat intézményeiben végzett műszaki fenntartási munkák elvégzéséhez segítség nyújtása az intézményvezetőknek, az elvégzett munkák ellenőrzése. Közreműködés a település költségvetésének előkészítésében. Műszaki témájú képviselő-testületi előterjesztések készítése. Közreműködés az önkormányzati rendeletek előkészítésében. Statisztikai jelentések készítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
- A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 13/2011 (IX.28) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi,építész, gazdaságtudományi szakképzettség, II. besorolási osztályban: műszaki, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Építési műszaki ellenőri jogosultság
- Építőipari kivitelezési tevékenység irányításában megszerzett tapasztalat
- Közigazgatásban, e területen szerzett gyakorlat
- Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 45/2012. (III.20) Korm.rendelet 1.számú melléklete szerinti önéletrajz
- A végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata
- Erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
- 2016. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Fekete Nóra nyújt, a 0656/583-400 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Kengyel címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1740/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.
- Személyesen: Dr.Fekete Nóra, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
- Az írásbeli pályázatok alapján - a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően - a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
- 2016. május 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
- A kinevezés 6 hónapos próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően - a pályázatot elnyerő személy kivételével - a pályázóknak visszaküldjük.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kengyel.hu honlapon szerezhet.