Hirdetmény

Kengyel Község Önkormányzata pályázatot hirdet szociális elhelyezést biztosító lakás bérletére, (Kengyel, április 4. út 38.) a módosított 8/2004./iv.21./ számú rendelete alapján.
Szociális elhelyezést biztosító lakásra pályázatot nyújthatnak be azok a szociálisan rászorulók, akik a fenti rendelet 5 §/2/bek. a-e pontjaiban foglalt feltételeknek megfelelnek.
A pályázatot a polgármesteri hivatal 4.sz. irodájába (Kengyel, Szabadság út 10.) nyomtatványon kell benyújtani 2016.március 28-ig.
 
Kengyel, 2016. március 17.
Polgármesteri hivatal